Liên Hệ

Tư Vấn Kinh Doanh

Với xu hướng ngày càng cạnh tranh trong ngành NAILS, nhiều doanh nghiệp NAILS đang gặp khó khăn trong việc quản lí và chăm sóc khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới và tăng thu nhập cho tiệm. Customer Care là hệ thống hỗ trợ cho doanh nghiệp để đạt được những mục đích trên với nhiều tính năng hiệu quả và phương thức mới:
GDS _ VIET HELP GROUP là Công ty chuyên tư vấn để phát triển kinh doanh và thiết lập những hệ thống nhằm hỗ trợ cho Chủ Doanh Nghiệp phát triển bền vững để đạt được 3 mục đích chính trong kinh doanh: