Liên Hệ

Giới Thiệu:

GDS- Viet Help Group là công ty chuyên TƯ-VẤN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH DOANH và THIẾT LẬP NHỮNG HỆ THỐNG nhằm giúp cho Chủ doanh nghiệp phát triển và đạt đến 3 mục đích:
Tầm nhìn:
Với phương châm và mục đích của Công Ty GDS-Viet Help Group là:
Người Việt Giúp Người Việt
Công Ty không ngừng đào tạo nhân viên và tìm kiếm những đại diện trên 50 tiểu bang để cùng nhau đem đến những giải pháp mới nhất nhằm hỗ trợ cho Doanh Nghiệp do người Việt làm chủ phát triển và thành công trong việc kinh doanh.
Quá trình phát triển:
Văn Phòng Đại Diện
Contact Info:
Please click on a state