Liên Hệ
Back to: Hệ Thống ATM - Thêm Tiền Mặt
ATM Triton Argo 7.0
Giá: CALL US
Nhà sản xuất: Triton
Contact us:
1-888-389-7240
Details:
Features - Đặc Trưng:
- Easy to Use (Dễ sử dụng)

- Display - Màn Hình
- 7” VGA Color LCD
(7” Màn Hình Màu LCD)
- Communication Capabilities:
- Modem Dial-up and Ethernet(SSL)
- Hoạt động qua Điện thoại hoặc Internet

- TDES and ADA Compliant
(Bảo đảm độ An-Toàn)
- Electronic Lock (Khóa bằng điện)
- Easy to Use (Dễ sử dụng)

- Printer - Giấy In:
- 60 mm Graphic Thermal Printer
- 2 3/8” x 850’ Thermal Paper

- Dimensions - Kích Thước:
- 56”H x 17”W x 23” D
- 56” cao x 17” rộng x 23” sâu
- Weight (nặng): 206 lbs

- Card Reader: Dip Standard or EMV
ATM Triton Argo 7.0
Contact Us:
           
Your message has been sent! We will reply to you as soon as possible. Thanks!
Thông tin liên quan:
loader