Liên Hệ
Back to: Hệ Thống ATM - Thêm Tiền Mặt
ATM Traverse
Giá: CALL US
Nhà sản xuất: Traverse
Contact us:
1-888-389-7240
Details:
Features - Đặc Trưng:
- Easy to Use (Dễ sử dụng)

- Display - Màn Hình
- 8” VGA Color LCD
(8” Màn Hình Màu LCD)
- Communication Capabilities:
- Modem Dial-up and Ethernet(SSL)
- Hoạt động qua Điện thoại hoặc Internet

- TDES and ADA Compliant
(Bảo đảm độ An-Toàn)
- Electronic Lock (Khóa bằng điện)
- Easy to Use (Dễ sử dụng)

- Printer - Giấy In:
- 58 mm Graphic Thermal Printer
- 2 1/4” x 850’ Thermal Paper

- Dimensions - Kích Thước:
- 56”H x 15.4”W x 19.8” D
- 56” cao x 15.4” rộng x 19.8” sâu
- Weight (nặng): 206 lbs

- Card Reader: Dip Standard or EMV
ATM Traverse
Contact Us:
           
Your message has been sent! We will reply to you as soon as possible. Thanks!
Thông tin liên quan:
loader