Liên Hệ

Hệ Thống Quản Lý (POS)

Ứng dụng POS với IPAD là giải pháp tuyệt hảo
Download miễn phí - Tốc độ nhanh và dễ sử dụng
Chuyển biến thương vụ
Với hệ thống POS tân tiến nhất
Apple Application-IPAD & Mini IPAD
NAILS/SALON, RESTAURANT, RETAIL
Giúp cho quý vị:
  • Tiết kiệm ngân sách
  • Giảm thiểu thời giờ
  • Quản lý nhân viên hiệu quả
  • Giảm sai sót và tránh gian lận
  • Thống kê thu nhập
  • Tính toán tiền lương
Giao thiệp khách hàng:
  • Kết hợp với thẻ quà tặng
  • Kết hợp với chương trình VIP
Accessories
Star TSP100 futurePRNT
Socket CHS 7Mi Bar Code Scanner

Nếu bạn muốn tăng lợi ích cho tiệm hoặc mở tiệm mới thành công

Hãy đến với Việt Help Group để được tư vấn và tham khảo miễn phí (Free)

Chúng tôi có nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp cho từng Dịch Vụ

Contact Us: 1-888-389-7240

Thông tin liên quan:
loader